poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

Scena KameralnaDzień Papieski w Teatrze

Realizacja: koordynacja i prowadzenie: Elżbieta Lenkiewicz


Jan Paweł II , zabierając głos w wielu istotnych dla życia społecznego sprawach, szczególną uwagą kierował na problemy związane z rodziną. Temat ten powracał konsekwentnie w poezji, dramacie, w homiliach, esejach, listach. „Rodzina z definicji – pisał – w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek wspól nota społeczna, ma strukturę osobową. Każdy z jej członków jest ważny – nie ze względu na pełnioną funkcję, na zasoby, jakich dostarcza, czy z jakiegokolwiek innego powodu, lecz przez sam fakt, że jest. Że
jest „człowiekiem” Że jest „tą szczególną” osobą”. Tak humanistycznie rozumiane pojęcie rodziny pozwoliło Janowi Pawłowi II na rozwinięcie tematu w bardzo szerokim kontekście – religijnym, obyczajowym, społecznym,
moralnym, etycznym. Zwłaszcza zaś moralnym. „Rodzina jest bowiem – podkreślał - wspólnotą najpełniejszą z punktu wiedzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna”.

14 października 2012 (niedziela), godz. 17:00, Scena Kameralna.
Bezpłatne zaproszenia do odbioru w kasie Teatru na tydzień przed czytaniem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.