poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

spotkanie

ŚNIADANIE NA JĘZYKACH, Demoludy
(-)


19 października (piątek), godz. 12.00
Restauracja Malta Cafe, ul. Lelewela 6a, wstęp wolny

Spotkanie poświęcone istniejącym i możliwym scenariuszom odzyskiwania głosu przez kobiety w prywatnych i oficjalnych narracjach – poza dominującą „tatuśkowatą” opowieścią. To również dyskusja o sztuce kobiecej rozbijającej dotychczasowe ramy artystycznych reprezentacji, o nowych sposobach opisywania rzeczywistości. Menu śniadania: język kobiecy, język męski, tekstualność, cielesność, obecność na scenie, no i dramaturgiczna obecność w świecie.
W spotkaniu udział wezmą m.in. Magdalena Koch, Gabriela Abrasowicz.
Dla zdziwionych, że gramatyka języka również więzi i wyklucza.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.