poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

Cezary Ilczyna

Scena u SewrukaTANGO Z POPIOŁÓW

Realizacja: scenariusz i reżyseria: Cezary Ilczyna
konsultacje muzyczne: Maria Rumińska
opieka merytoryczna projektu artystycznego: Andrzej Fabisiak /Teatr im. S. Jaracza/
koordynacja projektu: Anna Verena Wagner /Borussia/


„Tango z popiołów“ to spektakl przygotowywany pod kierunkiem aktora i reżysera Cezarego Ilczyny. Wystąpią w nim studenci Studium Aktorskiego im. A. Sewruka oraz studenci teatrologii uniwersytetu w Lipsku. Młodzi artyści będą pracowali nad tekstem wspomnień z lat 1933-43 olsztyńskiego lekarza Heinricha Wolffheima, członka gminy żydowskiej. Do 1943 r. był on „pełnomocnikiem policji państwowej w Olsztynie” i miał za zadanie utrzymywania kontaktu i informowanie władz niemieckich o sytuacji społeczności żydowskiej Olsztyna, coraz mniej licznej na skutek transportów.

Spektakl „Tango z popiołów“ jest realizowany w ramach projektu: Geschichte Aufführen – Wystawiać Historię – Re-Enacting History. Polsko-niemiecki projekt teatralny o prześladowaniach Żydów w czasie wojny w Olsztynie i w Lipsku na podstawie relacji świadków.

Fundacja BORUSSIA wspólnie ze Studium Aktorskim im. A. Sewruka w Olsztynie oraz Institut für Theaterwissenschaft na Uniwersytecie w Lipsku pracują nad projektem, który ma otworzyć dyskusję na temat recepcji i możliwości prezentowania historii żydowskiej w obu miastach. Podczas dwóch sesji warsztatowych, w Olsztynie i w Lipsku, uczestnicy zapoznają się z historią obu miast, aspektami historii żydowskiej i wydarzeniami z czasów narodowego socjalizmu. Potem w ramach teatralnego eksperymentu zaczną pracę nad spektaklem. Planowane jest zorganizowanie jednego spektaklu w każdym mieście. W sztuce teatralnej młodzi twórcy, pracujący pod opieką doświadczonych artystów i pedagogów, sięgać będą do doświadczeń dwujęzyczności, metod czytania scenicznego, przeplatania się języków, procesu tłumaczenia i twórczej inscenizacji.
Projekt stawia sobie za cel pobudzenie i podniesienie świadomości historycznej w osadzonym w teraźniejszości procesie estetycznego doświadczania teatru. Innowacyjny potencjał inscenizowania na nowo historii (Re-enactment), w oparciu o osobiste odczucia, wymianę doświadczeń w grupie polsko-niemieckiej, polega na odkrywaniu nowych form pamięci, różniących się od zrytualizowanych form pamięci zbiorowej i konwencji wspomnień typowych dla danego kraju.
W programie warsztatów jest poznanie olsztyńskich śladów kultury żydowskiej z uwzględnieniem kontekstu historycznego oraz warsztaty historyczne prowadzone przez Elisabeth Kohlhaas (Lipsk).
W spotkaniu ze studentami wezmą udział wykładowcy katedry teatrologii uniwersytetu lipskiego: prof. Günther Heeg, Andrea Hensel i Tamar Polack.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Goethe-Institut w Warszawie, Rainer- Bickelmann-Stiftung i Ostpreußische Landesmuseum Lüneburg.

Prapremiera spektaklu „Tango z popiołów” 23 listopada o godz. 19:00 na Scenie u Sewruka, kolejne pokazy 24 listopada o godz. 16:00 i 19:00. Wstęp wolny. Po spektaklach spotkania z uczestnikami projektu.


Galerie zdjęć ze spektaklu


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.