poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

XXI Olsztyńskie Spotkania Teatralne - PRZEJŚCIE


21.03.2013
czwartek
17:00, 18:30, 20:00
Biuro Wystaw Artystycznych
al. Piłsudskiego 38
0:40

Scena Plastyczna KUL – Lublin
PRZEJŚCIE

scenariusz, reżyseria, scenografia:
Leszek Mądzik
muzyka:
Tomasz Stańko

występują:
Weronika Nowakowska
Jarosław Figura
Karol Furmanek
Łukasz Garwoliński
Rafał Karpiński
Tomasz Nowak
Paweł Smyk
Szymon Zygma


Leszek Mądzik: Teraz penetruję głębię, konkretnie sięgam w głąb ziemi, w dół, coraz niżej. Myśląc o tym co jutro, albo trochę później, zbliżamy się do tej granicy, którą wszyscy kiedyś przekroczymy. Czas jest nieubłagany i podstępny. W każdej porze życia dyskretnie nas zabiera. Najmniej odczuwamy jego rezultat w błogostanie młodości i witalności. Trans przeżyć w tym okresie ogarnia bez opamiętania. Ciało ludzkie jest nie tylko w strefie zachwytu i przeżywania, ale głosi też jego pochwałę. Splot wydarzeń i ciał gubi przeczucie mijających chwil. Patyna zbiera jednak swoje żniwo; czyni to jednak bez złej woli, a raczej w poczuciu świętości tajemnicy o nas samych. Każe dostrzec sens procesu odchodzenia, nieuchronnie przesypując klepsydrę ziemi. Całkowite w nią wejście kończy ten wizualny pobyt nagości, który przełożyć się tylko może w trwanie pamięci, zawierzenie i wyobraźnię.

Tomasz Stańko: Z radością przyjąłem propozycję pana Leszka Mądzika napisania muzyki do spektaklu Przejście. Jego teatr jest teatrem wyjątkowym, teatrem, w którym abstrakcja i forma są bardzo ważne, tak samo ważne jak i w muzyce, którą tworzę. Improwizacja, wizja, pytania – to wszystko uczyniło jego propozycję wyjątkową. Muzyka jest oparta na trzech motywach, trzech kompozycjach nagranych w różnych wersjach, poprzedzielanych elementami improwizacji. Najpierw nagrałem wszystkie elementy całości, a następnie w długim, po części improwizowanym procesie, utworzyłem formę otwartej narracji o charakterze tytułowego Przejścia.

- Cztery lata po spektaklu Bruzda Leszek Mądzik przygotował przedstawienie, w którym wraca do swej klasycznej stylistyki teatralnej bezsłownej prawdy, którą trzeba odczytywać z wyłaniających się z mroku obrazów podobnych powidokom. W Przejściu figurą i metaforą wyzwalania się z doczesności jest, paradoksalnie, ciało /…/. Sekwencja obrazów z jakich Leszek Mądzik zbudował spektakl jest bardzo klarowna i czytelna. Najpierw jest rodzaj motta: dostrzegamy kogoś pochylonego nad lustrem wody i słyszymy, że zanurza w wodzie dłonie, po czym, po mrocznym antrakcie, w miejscu tym pojawia się alegoryczna postać z wagą. I dopiero teraz zaczyna się część właściwa przedstawienia spięta klamrą długich scen, najpierw pojawienia się przed oczyma widzów, a na koniec znikania w oddali wielkiego sarkofagu – grobu. W Przejściu Leszek Mądzik otwiera grób. Pytanie, co dzieje się w grobie jest tym, które boimy się zadawać. Jest to pytanie ostateczne, pytanie o wszystko, bo grób jest drogą transcendencji /…/. Metaforą i figurą procesu przechodzenia z tego do innego świata Mądzik uczynił ciało wyzbywające się swojej czasowości, czyli fizjologii i seksualności. Pokazuje to mocnymi wizualnie i emocjonalnie obrazami, których wspomnienie długo skrywać się będzie pod powieką oka. Są to obrazy na tak charakterystycznej dla Mądzika widzialności /…/ kiedy wydaje się, że rozmyte kontury drgają na granicy bytu i nicości.

Grzegorz Józefczuk, „Gazeta Wyborcza – Lublin” 2010


Wernisaż plakatów i fotografii Leszka Mądzika
Człowiek – natura – teatr

20.03.2013
godz.15:00
Stare Miasto – ul. Staromiejska

Rozmowy o teatrze
Uniwersyteckie spotkania ze sztuką
Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem
poprowadzi Andrzej Fabisiak /Teatr Jaracza/
20.03.2013
godz.17:00
Kortowo – Wydział Humanistyczny UWM, Aula Dietrichów ul. Obitza 1Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.