poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

XXI Olsztyńskie Spotkania Teatralne - otwarcie wystawy CZŁOWIEK-NATURA-TEATR


WYSTAWA PLAKATU I FOTOGRAFII LESZKA MĄDZIKA
CZŁOWIEK – NATURA – TEATR

20.03.2013 /środa/ godz.15:00
Stare Miasto, ul. Staromiejska

Teatr, fotografia i plakat to trzy artystyczne dyscypliny składające się na przekaz, którym Leszek Mądzik dzieli się z widzem. Artysta podkreśla: „Teatr, fotografia i plakat żywią się sobą nawzajem. Plakat potrzebuje największego skrótu, prostoty i lapidarności. Jest podpisem pod wydarzeniem, które ma anonsować. W kalejdoskopie presji obrazów ogarniających nas wokół, pragnę wyzwolić refleksję, która na dłużej zatrzyma nas pod jego obrazem. Plakat i fotografia, w przeciwieństwie do teatru, który rodzi się z czerni, są nasycone kolorem. To „rozdwojenie jaźni” jest konsekwencją odczuć, które mówią o złożoności odbierania tego, co dostrzegamy i przeżywamy. I choć pierwotnym tworzywem mojej pracy jest teatr, to potrzeba skrótu, szczegółowości i lapidarności, prowadzi mnie w stronę plakatu. Tworzę go w konfrontacji i w zderzeniu tego, co minione /malarstwo, gotyk, renesans, barok/ z językiem i symboliką nam współczesną. Obecna jest też w plakacie fotografia. Szczegół, detal, fragment, pojawiają się wtedy, gdy pragnę utrwalić piętno czasu”.
Charakterystyczne dla prac artysty jest wykorzystywanie piękna krajobrazów zapamiętanych z dzieciństwa; na plakatach człowiek występuje jako integralny element natury.

Wystawa ma na celu kreowanie świadomości ekologicznej, poprzez ukazywanie sensu łączenia wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, a także możliwości udziału każdego człowieka w procesie ochrony środowiska.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.