poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

XXI Olsztyńskie Spotkania Teatralne - spotkanie z Leszkiem Mądzikiem


Rozmowy o teatrze
Spotkanie z Leszkiem Mądzikiem poprowadzi Andrzej Fabisiak /Teatr Jaracza/

20.03.2013
godz.17:00
Kortowo – Wydział Humanistyczny UWM, Aula Dietrichów ul. Obitza 1Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.