poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

Gala Otwarcia Teatru

Realizacja: 8 listopada 2013 Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie uroczyście rozpocznie działalność w siedzibie macierzystej po zakończeniu rewitalizacji.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.