poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

XXII Olsztyńskie Spotkania Teatralne
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.