poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

DEMOLUDY - Dzienniki Majdanu, czytanie


Natalia Worożbyt „Dziennik Majdanu”
przekład: Agnieszka Lubomira Piotrowska
opieka reżyserska: Szymon Waćkowski
Tekst opisuje wydarzenia podczas protestów na Majdanie w Kijowie. Sztuka powstała na podstawie rozmów z uczestnikami buntu - zarówno zwolennikami jak i przeciwnikami. Bohaterami są studenci, Kozacy, kobiety gotujące dla uczestników, czasem przypadkowi ludzie, którzy relacjonują to, co widzieli. Opowieści są podzielone na etapy czasowe - początku protestów, pierwszego wejścia Berkutu na Majdan itd. Sztuka wciąż nie ma zakończenia.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.