poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

DEMOLUDY - Samospalenie, Fundacja Sztuki Orbis Pictus (Milanówek, Polska)


Krzysztof Szekalski „Samospalenie”, reż. Krzysztof Szekalski
Monodram Przemysława Bluszcza nawiązuje do wydarzeń z 1968 roku i do zatajonego w mediach protestu Ryszarda Siwca przeciwko ówczesnemu reżimowi, a w szczególności przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Jednak nie on jest bohaterem przedstawienia, a oficer SB. To on próbuje po latach zebrać fakty i uporać się ze swoim życiorysem, w którym Praska Wiosna i manifestacja Siwca odgrywa ważną rolę.
PORTRET WIELOKROTNY O NIEJEDNOZNACZNOŚCI LUDZKICH WYBORÓW.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.