poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

DEMOLUDY - Notatnik, Forte Company & Szkene Theatre (Budapeszt, Węgry)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.