poniedziałek, 23.09.2019

Spektakle

reż. Bálint Kenyeres i reż. Marko Škop

Scena KameralnaDEMOLUDY - filmy "Before down" i "Inne światy"


„Before Down”, reż. Bálint Kenyeres, Węgry 2004, 13 min.
Laureat Europejskiej Nagrody dla najlepszego filmu krótkometrażowego w 2005 roku. Film, na który składa się jedno długie ujęcie, opowiada o nieudanej próbie przemytu za granicę nielegalnych imigrantów.„Inne światy”, reż. Marko Škop, Słowacja 2007, 74 min.
Wschodnia Słowacja w dokumencie „Inne światy” to symboliczny kres Europy oraz miejsce zamieszkiwane przez wielokulturowe społeczności od wielu lat. Sportretowani przez reżysera bohaterowie filmu konfrontują się ze zglobalizowanym światem, jednocześnie starając się zachować własne tradycje i tożsamość etniczną.

Pojedyncza wejściówka 8 zł, podwójna 10 zł.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.