niedziela, 20.10.2019
O Teatrze

O Teatrze

W 2006 roku Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie uzyskał status Narodowej Instytucji Kultury na mocy porozumienia podpisanego przez Ministra Kultury i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, stając się pierwszą jednostką kulturalną w północno-wschodniej Polsce o takiej randze.

Teatr im. Stefana Jaracza realizuje swój program repertuarowy na czterech scenach w budynku przy ulicy 1 Maja 4- Dużej, Kameralnej, Margines oraz u Sewruka ( w budynku Studium Aktorskiego, wejście od strony ul. Skłodowskiej-Curie) oraz na Scenie w Planetarium przy al. Piłsudskiego 38 ( spektakl "Boski spór"). Każda z nich ma swój odrębny charakter, akcentuje odmienny gatunkowo i estetycznie rodzaj twórczości teatralnej, łącznie – stanowią szeroki wachlarz propozycji teatralnych i artystycznych, skierowany do różnych grup olsztyńskiej publiczności, dla której pozostajemy jedynym teatrem dramatycznym w mieście. Dzięki rewitalizacji obecne warunki umożliwiają wystawianie spektakli jednocześnie na wszystkich Scenach.

Scenę dużą charakteryzują wystawiane na niej spektakle klasyczne. Daje ona największe możliwości techniczne oraz organizacyjne. Pierwszym spektaklem wystawionym po rewitalizacji były "Damy i huzary" Aleksandra Fredry w reżyserii Julii Wernio, podczas którego wykorzystano m.in. scenę obrotową. Dominantą Sceny Kameralnej jest szeroko pojęta dramaturgia współczesna, obejmująca sztuki dramaturgiczne XX wieku oraz najnowsze, często prapremierowe przedstawienia. Na inaugurację zaprezentowano na niej "Operetkę" Witolda Gombrowicza, w reżyserii Andrzeja Majczaka. Cechę konstytutywną Sceny Margines stanowi sztuka niezależna, poszukująca i eksperymentatorska, wyznaczająca nowe tendencje w teatrze i jednocześnie prowadząca aktywny dialog społeczny. Reżyser Giovanny Castellanos otworzył podwoje tej sceny spektaklem "Klaun" Pavela Kohouta.

Poza działalnością stricte repertuarową Teatr im. Stefana Jaracza organizuje w sezonie artystycznym dwa festiwale teatralne: Olsztyńskie Spotkania Teatralne i Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY. Ich celem nadrzędnym jest tworzenie przestrzeni dialogu artystycznego oraz przybliżanie olsztyńskiej publiczności teatru tworzonego w kraju i za granicą. Innym, równie ważnym elementem strategii programowej Teatru są cykle okołoteatralne: „Teatr przy Stoliku” czy „Czytania performatywne”, w ramach których przedstawiane są teksty nieznanych szerokiej publiczności twórców oraz utwory autorów Warmii i Mazur.

W 1991 roku przy Teatrze rozpoczęło działalność 4-letnie, pomaturalne Studium Aktorskie o uprawnieniach szkoły publicznej. Od roku 2006 patronem Studium jest Aleksander Sewruk. Nadaniu imienia szkole towarzyszyło otwarcie Sceny u Sewruka – miejsca prezentacji spektakli dyplomowych studentów Studium. Absolwenci otrzymują dyplom aktora scen dramatycznych.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.