niedziela, 20.10.2019
Studium Aktorskie

Studium aktorskie - program nauczania

Wykładowcy Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie w roku szkolnym 2014/2015

Dyrektor szkoły - dr hab. Janusz Kijowski
Kierownik Działu Nauczania – Cezary Ilczyna


Ewa Alchimowicz-Wójcik – IMPOSTACJA I EMISJA GŁOSU
Beata Akinis-Sowińska – HISTORIA SZTUKI
Tatiana Asmołkowa – TANIEC KLASYCZNY, WSPÓŁCZESNY, NARODOWY, HISTORYCZNY
Marzena Bergmann – SCENY PROZĄ
Giovanny Castellanos - MONODRAM
Agnieszka Castellanos-Pawlak - PIOSENKA AKTORSKA
Bożena Czaplińska – KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI, HISTORIA MUZYKI, ZESPÓŁ WOKALNY
Zbigniew Marek Hass – WIEDZA O TEATRZE, ANTROPOLOGIA KULTURY
Rafał Gajewski – IMPOSTACJA I EMISJA GŁOSU
Joanna Fertacz – SCENY WSPÓŁCZESNE
Elżbieta Grad-Cupriak – KONSULTACJE FONATRYCZNE I LOGOPEDYCZNE
Grzegorz Gromek – TRENING GESTU I RUCHU AKTORA
Cezary Ilczyna – SCENY KLASYCZNE
Lucyna Idźkowska-Nieciecka – DYKCJA I TECHNIKA WYMOWY
Władysław Jeżewski - KABARET LITERACKI
Janusz Kijowski – PRACA PRZED KAMERĄ
Marcin Kucharzewski - AKOMPANIAMENT
Anetta Laskowska - ZASADY CHARAKTERYZACJI TEATRALNEJ I FILMOWEJ
Anna Lipnicka - WIERSZ W PRAKTYCE AKTORA
Jerzy Lipnicki – RUCH SCENICZNY, SZERMIERKA
Maciej Mydlak – WSTĘP DO TECHNIK AKTORSKICH
Cezary Nowakowski - AKOMPANIAMENT
Ewa Pałuska – TECHNIKA MOWY SCENICZNEJ
Paweł Parczewski – WSTĘP DO TECHNIK AKTORSKICH, PRACA PRZED KAMERĄ
Dariusz Poleszak – PROZA W PRAKTYCE AKTORA
Marcin Kiszluk - PROZA W PRAKTYCE AKTORA
Wiesława Szymańska-Niemaszek – INTERPRETACJA PIOSENKI AKTORSKIEJ
Krzysztof Rościszewski - SCENY WIERSZEM
Mariusz Sieniewicz – ZAGADNIENIA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ I ŚWIATOWEJ
Katarzyna Szkatuła – AKOMPANIAMENT
Marcin Tyrlik – SCENY PROZĄ, RUCH SCENICZNY, SZERMIERKA
Przemysław Wasilkowski – TRENING GESTU I RUCHU AKTORA
Hanna Wolicka – SCENY WIERSZEM


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.