niedziela, 20.10.2019

Projekt w ramach RPO WiM

Projekt "Promocja Województwa Warmińsko-Mazurskiego poprzez działalność kulturalną Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

Priorytet 2. Turystyka, Działanie 2.2. Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Głównym celem realizowanego projektu jest rozwój turystyki w regionie warmińsko-mazurskim poprzez produkty turystyczne oferowane przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Działania w ramach projektu:

  • organizacja Festiwalu Olsztyńskie Spotkania Teatralne
  • organizacja Festiwalu Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY
  • wykonanie Alei Gwiazd Teatru
  • wykonanie Krzesełka teatralnego Stefana Jaracza
  • multimedialna strona internetowa Teatru

Całkowita wartość projektu wynosi 667.227,95 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wynosi 317.161,25 PLN.

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.