niedziela, 20.10.2019
Studium Aktorskie

Studium aktorskie - studenci

NIEZALEŻNA STRONA STUDENTÓW

ROK I

1. Cudnik Adrianna
2. Jasik Kinga
3. Kijas Piotr
4. Lisicka Natalia
5. Magdziński Sebastian
6. Rzepa Karolina
7. Sanetra Robert
8. Siwek Piotr
9. Trzeszczkowska Katarzyna
10. Ząbkiewicz Adrzej

ROK II

1. Chętkowska Julia
2.Dębowski Piotr
3.Drężek Kamil
4.Fulara Jędrzej
5.Graczyk Joanna
6.Jamroż Radosław
7.Kosik Anna Maria
8.Piątek Alicja

ROK III

1. Alicja Baran
2. Marta Jaszewska
3. Mikołaj Kwiatkowski
4. Monika Łyżwa
5. Dorota Puziuk
6. Joanna Świrska
7. Darian Wiesner
8. Magdalena Wojtacha

ROK IV

1. Katarzyna Jędrychowska
2. Szymon Kołodziejczyk
3. Sylwia Krawiec
4. Przemysław Niedzielski
5. Andrzej Popiel

Studium aktorskie

Studium aktorskie


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.