niedziela, 20.10.2019
Studium Aktorskie

Egzaminy i zasady przyjęć

Egzaminy do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbędą się w lipcu 2015 r.
Konsultacje dla kandydatów do Studium Aktorskiego:
• w soboty od 11 kwietnia – 30 maja 2015 r., w godz. 15.00 -17.00 ( z wyłączeniem 2 maja 2015 r.)
Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszać się z przygotowanymi na egzamin utworami.
Nauka w szkole jest BEZPŁATNA. Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.

Termin składania dokumentów:
• Studium Aktorskie: do 30 czerwca 2015 r.
• Rejestracja w systemie IRK www.irk.uwm.edu.pl

WARUNKI NABORU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016:
wymagania: świadectwo dojrzałości, dobra prezencja, dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny.
zasady przyjęć: kandydat przygotowuje 3 utwory pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny), 2 fragmenty prozy, 1 piosenkę lub pieśń ( teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów).
1. Ocena predyspozycji kandydata w zakresie głosu, wymowy, rytmiki i ruchu.
2. Egzamin aktorski ( oceniane są warunki głosowe, dykcyjne, sceniczne, interpretacja tekstów i piosenek, zadania aktorskie).
3. Test w wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.
Nauka trwa cztery lata. Do chwili obecnej Studenci ucząc się warsztatu, partnerują profesjonalnym aktorom w spektaklach repertuarowych Teatru. Absolwenci Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie AKTORA DRAMATU. Absolwenci UWM uzyskują tytuł licencjata.

Egzaminy do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie odbędą się w lipcu 2015 r.

KANDYDACI SKŁADAJĄ DWA KOMPLETY DOKUMENTÓW:
1. Do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie wymagane są następujące dokumenty:
- podanie z trzema zdjęciami (brak formularza zgłoszeniowego) życiorys,
- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę,
- kserokopia dowodu osobistego - strony 1 i 2,
- zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
- zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- spis prezentowanych na egzaminie tekstów z nutami utworów muzycznych.
Wymienione dokumenty należy składać do dnia 30.06.2015 r. na adres:
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, 10–118 Olsztyn, ul.1 Maja 4, Numer konta : 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001
tel./faks: 89 527 43 88, 89 534 01 09 w. 39
e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,
www.teatr.olsztyn.pl
strona studentów: www.studiumaktorskie.pl

2. Od kandydatów na I rok studiów w UWM wymagane są następujące dokumenty:
• Termin rejestracji w systemie IRK – (www.uwm.edu.pl/wnsis )
Po przeprowadzeniu rejestracji internetowej od kandydatów na I rok studiów w UWM wymagane jest dostarczenie dokumentów:
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- kserokopia dowodu osobistego (strony 1 i 2),
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
- trzy fotografie w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm, opisanymi na odwrocie strony imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL,
- fotografia w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL, spełniająca następujące wymagania techniczne: postać cyfrowa o rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formie JPG, rzeczywisty rozmiar wydruku: podstawa 2,00 cm (236 pikseli) na wysokość 2,50 cm (295 pikseli); fotografie (formy: papierowa i elektroniczna ) powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Punkt Internetowej Rejestracji Kandydatów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, Olsztyn-Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12 B

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
ul. 1 Maja 4, 10 – 118 Olsztyn
Sekretariat Studium: tel./faks: 89 527 43 88,
centrala: tel. 89 534 01 09 w. 39
Sekretariat Teatru: tel. 89 527 29 63, faks 89 527 44 46
e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl
www.teatr.olsztyn.pl

Galeria zdjęć z egzaminów wstepnych w latach ubiegłych:


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.