niedziela, 20.10.2019
O Teatrze

Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Projekt "Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie" realizowany jest z udziałem środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.